Sarawak Civil Service Innovative Ideas
Objectives
  • Untuk mengumpul, menilai, membangun dan melaksanakan idea  dan pandangan pekerja bagi peningkatan perkhidmatan awam negeri dan negeri ini.
  • Untuk menggalak kreativiti dan inovasi di kalangan penjawat awam negeri.
  • Untuk menyediakan persekitaran terbuka bagi membantu penghasilan idea dan inovasi dalam perkhidmatan awam negeri.
  • Untuk membangun dan menggalak budaya kreativiti dan inovasi di kalangan penjawat awam negeri.
  • Untuk menggalakkan semangat kekitaan serta semangat berpasukan di kalangan penjawat awam.

 

  • To collect, evaluate, develop and implement employees’ ideas and suggestions for the improvement of the State civil service and the State.
  • To encourage and to foster creativity and innovativeness among state employees.
  • To promote an open and conducive environment for the generation of ideas and innovation in the state civil service.
  • To promote a culture of innovation and knowledge sharing among State employees.
  • To promote a sense of belonging, ownership and esprit de’ corps among state employees.

Contact Us

Chief Minister's Department

4th Floor, Wisma Bapa Malaysia
Petra Jaya, 93502 KUCHING

Tel: 082-441957
Fax: 082-313650

Copyright © 2009 Sarawak Government. All Rights Reserved.
Best viewed on latest Firefox & Chrome.